මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

Feb 18, 2017

කල්ප ලතාවේ මල් - මාලනී බුලත්සිංහල

2 comments:

  1. KOCHCHARA LASSANA GEETHAYAKA, KOCHCHARA VATINA SHESTRA SANGEETHA VEDINIYAKDA AHIMI U APITA , APE RATATA NAM PAALAKAINTA NAM MEVA GAANAK NEHA, ADA HARASUN BOLANDA PADAMAALA VALATA GEE GAYANAWA KIYALA SANGEETHAYA ANUBHAVA KARANA PIRISAK HEDILA SINGALA SUBHAVITHA GEETHA VINASHA KARANAVA, MEMA GEETHA SANRAKSHANAYA KARANNA ONA VIKURTHI KARANN DENNA EPA.

    ReplyDelete