මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

චන්ද්‍රාණි ගුණවර්ධන (Chandrani Gunawardana)

ඔබේ ගීය ඇයි

අත්තන මල්

හැඩකාරයි මං පොඩිකාලේ

විහාර මහ දේවී

දම්පැහැ වීදුරු පුංචි වලල්ලක්
(අජන්තා රණසිංහ/සරත් දසනායක )

නෙරිය තබාලා (අක්ක නගාලගෙ බොළඳ සිනා)

ලොකු නැන්ද එනවා
(ඩෝල්ටන් අල්විස්/බි.වික්ටර් පෙරෙරා)

No comments:

Post a Comment