මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ෆ්‍රෙඩී සිල්වා (Freddy Silva)

ඉඳි ගහ යට වාඩිවෙලා

ආරොන් මාමා

කුණ්ඩුමණී

රයිගමයාණනි ගම්පලයානනි
 යුග ගායනය :ජයතිස්ස හෙට්ටිආරච්චි

පරවියා වගේ - රාජ මාළිගේ
(සිරිල් ඒ. සීලවිමල/.......)No comments:

Post a Comment