මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

දයා හේමන්තා අබේසේකර (Daya Hemantha Abeysekara)

හරිහර කඳ සුරිඳුනි

නාග තතේ රාධා
(වල්ගම සෝමතිලක/ තිලක් කරුණාරත්න )

2 comments:

  1. ඇගේ හඬ අන් ගායිකාවන්ට වඩා වෙනස්....
    ස්තුතියි මේ පැරණි ගීත ඉදිරිපත් කරනවාට...

    ReplyDelete