මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

සුනිල් එදිරිසිංහ (Sunil Edirisinghe)

ගඟට කපන ඉණි
(ඇරැව්වල නන්දිමිත්‍ර\ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ) 

මගේ සෙනෙහස
(බණ්ඩාර කේ. විජේතුංග\ රෝහණ වීරසිංහ)

අද ඉපදුනු නැවුම් ලොවට
(කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි \රෝහණ වීරසිංහ)

වාදකයාණනි ඔබේ සිතාරය
(සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ\පී.වී.නන්දසිරි)

දොවන තරම්
සහය ගායනය - නිර්මලා රණතුංග
(ස්වර්ණ ශ්‍රී බණ්ඩාර / එච්. එම්. ජයවර්ධන )

මුව රග සිඳුනේ 

සූවිසි වරමින් 
 සහය ගායනය : නිර්මලා රණසිංහ
(කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි/ රෝහණ වීරසිංහ)

No comments:

Post a Comment