මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

Feb 27, 2016

කිවිඳුනි ඔබට නිවන් සුව....!

ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ මහතාණනි ඔබට නිවන් සුව....!


Feb 26, 2016

හදේ සුසුමන් පතිතවීමෙන් බකිණි මල්පෙති පර නොවේවා


ගායනය : වික්ටර් රත්නායක
(ඩෝල්ටන් අල්විස්/ ඩී.ආර්. පීරිස්)

Feb 17, 2016

මැණිකෙ නිසා - කුලරත්න තෙන්නකෝන්


ගීතයේ සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාපකයින් සතුය. වාණිජමය අරමුණු වෙනුවෙන් යොදා නොගැනීමට කාරුණික වෙන්න. අන්තර්ජාලයට එක්කිරීම වසන්ත සුදසිංහ