මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා (Indrani Perera)

කඳුකරයේ සීතලේ

රතුමල් ගවුමට
(ඩොනල්ඩ් අයිවන්/  රෝහණ වීරසිංහ)

කුරුල්ලනේ නුඹලගෙ සන්තෝසය

වසර ගනන් ඇසුරේ සිටියත්
(ධර්ම ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ / සරත් දසනායක)

No comments:

Post a Comment