මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අමරදේව ඩබ්.ඩී. (Amaradewa W.D.)

සක්විති කිත් ලැබ
(අරියසෙන් අහුබුදු)

තන්හා ආශා
(මඩවල එස්. රත්නායක/ ලයනල් අල්ගම)

 සිරිපද ලක සමනල සිරසේ (මහා වැලි )
(මහගම සේකර/ අමරදේව)

ඔබ මා සමග අතිනත ගන්නා
(සුනිල් සරත් පෙරේරා  /අමරදේව)

ඉරට මුවාවෙන් ඉඳගෙන 
(මහගම සේකර/ අමරදේව) 

විකසිත පෙම් 
(අජන්තා රණසිංහ /ප්‍රේමසිරි කේමදාස)

මා මල පසු 
(මහගම සේකර/ අමරදේව) 

නවක චලිත 

No comments:

Post a Comment