මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

Sep 1, 2016

හෙටයි මගුල්දා ඇයි සුදු අක්කා

3 comments:

 1. ලස්සන සංවාදයක්...
  පෙර අසා ඇති බවක් මතක නෑ..
  යටපත් වී ඇති මෙවන් ගීත අප වෙත මෙසේ ලබා දෙනවාට ස්තූතියි...

  ReplyDelete
 2. අහලා නැති ගීතයක්

  ReplyDelete
 3. මාත් අහලා නැහැ - හොඳයි දාපු එක

  ReplyDelete